Avantajları
Vadeli menkul kıymetler ve emtia borsaları sadece organize piyasalarda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın sıkı denetimi altında çalışan şirket ve kurumlar aracılığı ile yapılır. Borsa işlemleri ile ilgili detaylı bir yasal mevzuatın ve sıkı denetimin varlığı piyasaya yasa dışı veya manuipilasyon amaçlı aracı şirketlerin girme riskini azaltır.

Dezavantajları
Sadece organize piyasalarda yapılabilen borsa işlemleri için yatırımcılar yasal mevzuatın şart koştuğu çok sayıda prosedürü yerine getirmek durumundadırlar. Hem alıcılar hem de satıcılar piyasaya girebilmek için bir dizi kabul şartlarını yerine getirmek durumundadır.

Borsa işlemlerinde bilgi akışı, danışmanlık, alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmelerin hazırlanması gibi hizmetleri veren aracı kurum ve şirketler hizmetleri karşılığında komisyon almaktadırlar. Bu komisyonların dışında gerekli kamu ve muhasebe işlerinde de masraflar ortaya çıkmaktadır. Tüm bu masraflar zaman zaman çok yüksek miktarlara çıkabilmektedir.

Özellikle hisse senetleri piyasası diğer borsa türevlerine göre müdaheleye daha çok açıktır.