Forex; birçok merkezin yetki sahibi olduğu, yatırımlara ve motivasyona yönelik işlemlerin yapıldığı, farklı ihtiyaçlara cevap veren bir piyasadır. Piyasa, bu merkezlerin kendi aralarında yaptığı işlemler ile şekillenir. Forex piyasasının katılımcılarını 6 gruba ayırmak mümkündür.

 • TİCARİ BANKALAR
  Bankaların birbirleri ile yaptıkları işlemler ticari döngünün ve bununla birlikte spekülatif işlemin bir göstergesidir.
  Bu işlemlerin büyük bir bölümünü banka müşterilerinin sorumluluğunda ki para oluşturmaktadır. İşlemlerin diğer bir bölümünü ise bankanın kendi hesaplarından aktarılan paralar oluşturmaktadır. Bu miktar toplamda günlük olarak trilyonlarca dolara denk gelmektedir. Bu nedenle UBS, Inter Bank gibi ticari bankalar Forex piyasasında en önemli rolü üstlenmektedirler.
 • MERKEZ BANKALARI
  Forex piyasasında etkin ve önemli bir rolü bulunan merkez bankaları, diğer katılımcıların aksine forex piyasasında kar elde etmek amacı ile bulunmazlar. Merkez bankalarının amacı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sıkı veya gevşek para politikaları uygulamak, para arz ve talebini dengeleyerek likiditeyi düzenlemek, enflasyonu, ekonomik gelişmeyi ve parasal istikrarı düzene sokmaktır. Merkez bankaları bu amaçlarını yerine getirmek için bünyelerinde bulundurdukları para (döviz) rezervlerini kullanırlar.
 • PORTFÖY YÖNETİM FİRMALARI
 • SİGORTA ŞİRKETLERİ
 • BÜYÜK ŞİRKETLER
 • HEDGİNG FONLARI
  Hedge fonları özel yatırımcılardır. Amaçları forex piyasasında stratejilerle spekülatif dalgalanmalar yaratarak büyük karlar elde etmektir. Oldukça yüksek miktarlarda nakit paraya sahiplerdir. Değişik stratejiler kullanarak ve yüksek kaldıraç oranları ile forex piyasasında etkin bir role sahiplerdir.
 • BİREYSEL YATIRIMCILAR
  Ellerinde bulunan sermayeleri ile forex piyasasında ki oransal değişimleri lehlerinde kullanarak kar elde etmeyi hedefleyen kişilerdir.