Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren,  belirli kriterlere göre seçilmiş şirketlere ait  farklı ve sektörel, ekonomik ve siyasal gelişmelerden etkilenerek fiyatında değişiklikler meydana gelen hisse senetleri, çeşitli borsalarda işlem görmektedir. Bu hisse senetlerinden elde edilen göstergelere Borsa Endeksi denilmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’n da İMKB Ulusal Tüm Endeksi, İMKB Ulusal 100, İMKB Ulusal 50, İMKB Ulusal 30 gibi  yayınlanmaktadır.

İMKB Ulusal Endeksi (Tüm Endeksi) : Vadeli işlemler piyasasının  genel seyri hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulan bu endekste, ulusal pazarda işlem gören hisse senetlerinden meydana gelmiştir ve bu endekste sadece Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları kapsamındaki hisse senetleri yer almamaktadır.

İMKB Ulusal  30 Endeksi 

Ulusal pazarda işlem gören çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin , halka arzı gerçekleşmiş hisse senetlerinden işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek olan , ilk  30 şirketin hisselerinden meydana gelmiştir.

İMKB Ulusal  50 Endeksi ;

İMKB Ulusal 30 Endeksi’ ni oluşturan, işlem hacmi ve hisse değeri olarak vadeli işlemler piyasasının en büyük ilk 30 şirket’ ine , aynı kriterlerde ki 20 güçlü şirketin eklenmesi ile oluşturulan bu endeks için kısaca, vadeli işlemler piyasasının en güçlü ve en değerli ilk 50 şirketin hisselerinden meydana gelmektedir.

İMKB Ulusal 100 Endeksi :

Vadeli işlemler piyasasının en değerli ilk 50 şirketinden meydana gelen İMKB Ulusal 50 Endeksi’ne , aynı kriterlerde 50 güçlü şirketin dahil edilmesiyle oluşturulmuş bu endeks, vadeli işlemler piyasasının en güçlü ilk 100 şirketinin hisselerini kapsamaktadır.

İMKB Ulusal – Sınai Endeksi;

İMKB Ulusal Tüm Endeksini meydana getiren şirketlerden, sınai şirketlerinin hisse senetlerinden  meydana gelen endekstir.

İMKB Ulusal Hizmetler Endeksi;

Ulusal pazarda işlem gören şirketlerden, hizmet şirketlerinin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir endekstir.

İMKB Ulusal Mali Endeksi;

Bir alt grup olan İMKB Ulusal Mali Endeksini, mali hizmet sektöründe faaliyet gösteren  şirketlerin hisseleri oluşturmaktadır.

İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi;

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden meydana gelen İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi, vadeli işlemler piyasasında işlem gören bir diğer alt gruptur.

Sektörlere kadar alt gruplara ayrılan, dolayısıyla takip edilmesi zor olmayan bu Borsa Endeksleri, yatırımcılar için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Çünkü Borsa Endekslerinin geçmiş dönemlere ait değerleri incelenerek, borsanın bir sonraki hareketi önceden tahmin edilebilmektedir. Sadece Borsa Endeksleri takip edilerek, ekonomik durum, ekonominin yönü, siyasi gelişmelerin borsa üzerindeki etkileri ön görülebilmektedir.

Yukarıda kısaca değindiğimiz endeksler İstanbul, Türkiye, Avrupa Borsalarında işlem gören endeksler arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra Londra Borsası, Tokyo Borsası, New York Borsası gibi uluslararası ,özel ve Asya Borsaları, Avrupa Borsaları , Amerika Borsaları gibi kıta kapsamında, çok sayıda borsa olup, her gün  yüzlerce Borsa Endeksi işlem görmektedir.